Kompetensutvecklare Petra Forssell

"Fler & nöjdare kunder"

 

Jag arbetar mest med företagsanpassade lösningar. Är ni intresserade av att diskutera olika möjligheter för ert företag, slå mig en signal så kommer jag ut och lyssnar av vad ni har för utmaningar i organisationen. Jag är ganska bred i min kompetens och kan vara ett bollplank i många olika situationer med fokus på företagets och människornas bästa.

Om vi kommer fram till att jag kanske kan vara till nytta får ni ett konkret förslag att ta ställning till.

 

 

Ny som chef

 

Behöver du verktyg för organisera din avdelning utifrån företagets övergripande mål?

 

Hur vill du uppfattas som chef?

Våga delegera?

Besvärliga situationer?

Säga upp pga arbetsbrist?

Rekrytera framgångsrikt?

 

Sälja mervärde

 

Förstår ni era kunders innersta behov?

Vad kan företaget erbjuda mer till era kunder än ni gör idag utan att öka era kostnader nämnvärt?

Vad har era kunder för förväntningar på er och når ni upp till dessa?

Känner ni er marknad tillräckligt väl för att kunna erbjuda kunderna ett mervärde?

 

Boka kundbesök

 

Behöver ni fler kunder nya kunder?

Behöver era säljare träna på att boka besök hos nya kundämnen?

Behöver ni öka er omsättning eller marginal?

Behöver era konsulter högre beläggningsgrad?

Vet era befintliga kunder hur

hela ert utbud ser ut?

 

Företagscoach?

 

Behöver du någon som kan se ditt företag utifrån ett marknadsperspektiv och få dig att ta tag i företagets svåraste utmaingar?

 

Behöver ni utveckla er affärsidé?

 

Vilka är era kunder?

Hur ska ni kategorisera kundämnen?

Har ni gjort en genomförbar och tidssatt marknadsplan?

Har ni budgeterat din marknadsplan?

Vilka övriga investeringar behöver ni budgetera?

Har ni undersökt era kollegor i branschen noga?